Schimmelpenninckstraat 2 2221 EP Katwijk Telefoon 071-4080215 Email info.marnixschool@prohles.nl

Veiligheid

Sociale Veiligheid
Op de Marnixschool vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft Prohles een beleidsplan 'sociale veiligheid' gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u hier. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen Prohles en onze school.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.

M.b.t. Sociale Veiligheid zijn de volgende rollen ingesteld 
(In het beleidsplan kunt u lezen wat de verantwoordelijkheden van elke rol zijn)
 • Intern Begeleider (Aandachtsfunctionaris): Stephanie van Elten
 • Vertrouwenspersoon: Stephanie van Elten (voor leerlingen en collega's) en Ton Botermans (voor ouders, leerlingen en collega's)
 • Directeur: Corine van der Vijver
 • Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.

Naast de drie gedragsregels uit het Veiligheidsplan…..
 • Iedereen is anders en we horen er allemaal bij; 
 • We helpen elkaar; 
 • We zorgen goed voor elkaar, onszelf en onze omgeving;
……..vinden wij ook het volgende van grote waarde: Wij geloven dat God ieder mens ziet en waardevol vindt.
 • Doordat je dat bij ons hebt ervaren, zal jij later andere mensen in hun waarde laten, ook al zijn ze nog zo anders dan jij.
 • Omdat jij hier jezelf hebt leren kennen, met je sterke en minder sterke kanten, zal je andere mensen niet als een bedreiging zien, maar met een open blik de verbinding zoeken, steeds gericht op het goede in je medemens.
 • Doordat wij je vertrouwen hebben meegegeven - in God, jezelf en de ander - word jij een betrouwbaar mens op wie anderen kunnen bouwen.
 • Omdat je hier hebt ervaren dat je deel bent van een geheel, ben jij gemotiveerd om een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren.

Op de Marnixschool besteden de leerkrachten in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming en Sociale Veiligheid. Dit doen zij onder andere door samen met de groep de groepsregels op te stellen. Verder worden er activiteiten aangeboden om de groepsvorming te stimuleren.

Om Sociale Veiligheid te borgen zorgen wij ervoor dat dit structureel in ons lesprogramma terugkomt door gecertificeerde methoden te gebruiken, zoals:
 • 'Kriebels in je buik', lessen voor relaties en seksualiteit voor groep 1 t/m 8;
 • De Kanjertraining voor lessen over sociaal emotionele ontwikkeling voor groep 1 t/m 8.
 • Het signaleringsinstrument KanVAS van de Kanjertraining, die de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart brengt, inclusief tips voor remediëring
 • Het SENSOA vlaggensysteem: Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag;
Sociale Veiligheid Protocol:
Onze school hanteert een aantal protocollen en gedragsregels. Deze zijn bedoeld voor zowel de kinderen, het personeel en de ouders. De protocollen verschaffen duidelijkheid en regels aangaande belangrijke zaken die op onze school (kunnen) voorkomen.
U kunt het protocol hier downloaden.

Soms heeft een kind meer zorg nodig dan wij in samenwerking met u als ouder kunnen bieden. Dan wordt contact opgenomen met externe professionals, zoals de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Jeugd- en gezinsteam of 'Veilig Thuis'. In overleg met u wordt besloten welke (extra) ondersteuning uw kind kan gebruiken en hoe dit geregeld wordt.

De contactpersoon van het jeugd- en gezinsteam is: Johanna de Voogd: j.devoogd@kwadraad.nl
De contactpersoon van het CJG (jeugdarts) is: Marjolein van Marle: mvanmarle@ggdhm.nl