Schimmelpenninckstraat 2 2221 EP Katwijk Telefoon 071-4080215 Email info.marnixschool@prohles.nl

Leerlingenraad Marnixschool

De leerlingenraad
Onze leerlingenraad is een groep leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Deze groep kinderen zet zich in voor een prettige en goede gang van zaken op school. De leerlingenraad komt met nieuwe ideeën die de school nog beter/leuker maken. De leerlingenraad praat regelmatig met de directie van de school over onderwerpen die voor iedereen op school van belang zijn. Per groep zijn één of twee leerlingen lid van de leerlingenraad. Zij worden voor de duur van één schooljaar gekozen. Aan het begin van ieder schooljaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden. De gekozen leerlingen vertegenwoordigen hun groep. Zij leggen meningen, voorstellen, vragen en/of opmerkingen van hun klasgenoten voor aan de andere raadsleden. 

Leden 
Aan het begin van ieder schooljaar houden de groepen 5 t/m 8 verkiezingen. Alle kinderen die dat willen, kunnen zich verkiesbaar stellen. Met de kinderen wordt vooraf besproken wat de leerlingenraad inhoudt en wat een raadslid moet kunnen om de klas goed te vertegenwoordigen. De manier waarop vervolgens de verkiezingen worden gehouden is aan de leerkracht. De ouders van de leerlingen die gekozen zijn ontvangen daarover bericht. 

Vergaderingen 
De leerlingenraad komt minstens 4x per schooljaar onder schooltijd bijeen. De raadsleden stellen zelf een voorzitter en notulist aan. De directeur is bij de vergaderingen aanwezig om alles in goede banen te leiden. Ook is de directeur degene die eventueel bespreekpunten terugkoppelt van/naar de rest van het team of de ouders. Leerlingen mogen zelf bespreekpunten inbrengen. Voorafgaand aan een vergadering kan de leerkracht agendapunten inventariseren. De raadsleden van de betreffende klas kunnen de punten vervolgens op de agenda van de leerlingenraad zetten.  

Wat is het nut van een leerlingenraad? 
Door het instellen van een leerlingenraad: 

  • krijgen de kinderen een stem binnen de schoolorganisatie; 

  • wordt de betrokkenheid van kinderen vergroot; 

  • worden de kinderen zich meer bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor allerlei schoolzaken; 

  • maken de kinderen spelenderwijs kennis met democratische beginselen; 

  • weet het schoolteam nog beter wat er bij leerlingen speelt. 

Mogen we u even voorstellen!?  
De afgelopen weken zijn er verkiezingen gehouden in de groepen 5 t/m 8. Naomi en Noah uit groep 5HE, Romée en Sakura uit groep 6B, Julia uit groep 7B, Charly uit groep 7S, Jennet en Owen uit groep 8K zijn de vertegenwoordigers geworden van alle leerlingen.

Zij vormen de leerlingenraad 2021-2022 van de Marnixschool. Dit schooljaar zullen zij meedenken over de vraag hoe onze school nog beter en leuker gemaakt kan worden. De raad komt vier keer per jaar bij elkaar om de ideeën te bespreken.