Schimmelpenninckstraat 2 2221 EP Katwijk Telefoon 071-4080215 Email info.marnixschool@prohles.nl
Jeugdarts
De assistent van jeugdarts (mevr. M. van Marle) voert jaarlijks onderzoeken uit:

groep 2:           periodiek gezondheidsonderzoek
groep 7:           onderzoek naar groei, gezichtsvermogen en houding

Na afloop van de onderzoeken krijgt u een samenvatting van de onderzoeksgegevens. De gegevens, die van belang zijn voor het functioneren op school worden nabesproken met de leerkracht, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

De onderzoeken vinden plaats op school in een aparte ruimte.

U kunt ook zelf een afspraak voor uw kind maken met de jeugdarts. Telefoon: 088 2542384

Logopediste
De logopedie op school wordt verzorgd door logopedisten van de gemeente Katwijk. Rond de vijfde verjaardag worden alle leerlingen gescreend. Daarbij wordt gelet op stemgebruik, spraak-, taal- en luisterfunctie. De ouders krijgen bericht wanneer het onderzoek zal plaatsvinden. De resultaten worden schriftelijk aan de ouders doorgegeven. Ook de leerkracht en de jeugdarts worden hierover geïnformeerd. 

Leerlingen uit overige groepen kunnen (via de leerkracht) voor nader onderzoek aangemeld worden. Kortdurende behandeling, max. 6 keer, kan evt. op school plaats vinden. De logopedist die onze school bezoekt (1x per 2 weken) is Liesbeth van Gulik, tel. 06-12105132.