Schimmelpenninckstraat 2 2221 EP Katwijk Telefoon 071-4080215 Email info.marnixschool@prohles.nl

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.
Ook heeft de MR instemmingsrecht o.a. op het schoolplan. Dit is een document waarin de doelstellingen en de opzet van ons onderwijs beschreven staan. Adviesrecht heeft de MR o.a. op het beleid met betrekking tot benoeming en ontslag van personeel en de sollicitatieprocedures.
 
De MR bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 teamleden.
Van ouders die zitting willen nemen in de MR wordt verwacht dat zij de christelijke identiteit van de schoolvereniging onderschrijven en dat zij met kwalitatieve inbreng de verdere opbouw van het christelijke onderwijs zullen bevorderen.
De MR vergadert 5 á 6x per jaar.
Voor verdere en meer inhoudelijke informatie verwijzen we u naar het MR-statuut en het MR-reglement. De MR krijgt faciliteiten (geld/vergaderruimte) en de leerkrachten: taakuren van en via het bevoegd gezag.

 
Stephanie van Elten leerkracht lid MR
    secretaris
     
Mariska Guijt leerkracht lid MR
     
Nico Schaap leerkracht lid MR
    / GMR
     
     
Debby Zuyderduyn ouder lid MR/ voorzitter
     
Gertjan van der Plas ouder lid MR
     
Theo Heemskerk ouder lid MR

 
 

Jaarverslag MR Marnixschool 2020-2021.pdf

U kunt via de mail: mr.marnixschool@prohles.nl contact opnemen met de MR.